KANBAN FÖR IT-DRIFT & FÖRVALTNING

 

Visst har du funderat på hur de olika teknikerna i Lean och Kanban skulle kunna användas för att förbättra flödet i din drift- och förvaltningsorganisation? Har du inte vågat testa i ditt skarpa projekt? Då är kursen ett bra tillfälle att få grundläggande teori och praktiskt få prova på hur det är att arbeta med Kanban.

FÖR VEM
Kursen vänder sig till dig som arbetar inom IT drift och förvaltning som vill öka din förståelse för hur Kanban och dess tekniker kan tillämpas för att öka samarbete, leveranstakt och kvalité.

FÖRKUNSKAPER
Grundläggande kunskap och erfarenhet om IT drift och förvaltning, men du behöver inte ha någon kunskap om, eller erfarenhet av, Kanban.

KURSLÄNGD
Kursen är en heldagskurs och innehåller genomgångar, diskussioner och en praktisk simulering av Kanban med specifik fokus på IT drift och förvaltning

KURSINNEHÅLL
Kursen börjar med en teoretisk repetition av och diskussion kring begrepp och modeller som ligger bakom Lean och flödesoptimering.

Eftermiddagens praktiska moment består av ett par timmars simulering av arbete med Kanban och kommer att beröra:

  • Metoder för att hantera de utmaningar du dagligen ställs inför inom IT drift och förvaltning
  • Hur du hanterar ditt flöde
  • Hur du identifierar flaskhalsar
  • Hur du ger olika nivå på service och hanterar de högst prioriterade ärendena

Dessutom får du möjlighet att

  • Diskutera med deltagare från andra företag
  • Experimentera med olika tekniker och få snabb återkoppling på utfallet

ANMÄL DIG TILL KURSEN

Anmälan