INTRODUKTION TILL AGILE & LEAN

 

Att ibland ta ett steg tillbaka och reflektera över varför man gör som man gör ger ofta många värdefulla insikter. Den här kursen är ett sådant tillfälle. Här går vi tillbaka till grunderna för de värderingar och principer som styr Agile och Lean. Vi gör det för att förstå hur de kan påverka vår utveckling, mer eller mindre, beroende på hur vi väljer att tillämpa dem. Skillnaden mellan att verkligen förstå varför man gör något jämfört med att bara utföra något slentrianmässigt, kan vara milsvid.

FÖR VEM
Kursen vänder sig till alla som vill förstå grundkoncepten i lättrörliga utvecklingsmetoder och hur de ska tillämpas i praktiken för att få största möjliga effekt. Kursen fungerar lika bra för dem som planerar för att börja jobba med Agile och Lean, som för dem som jobbat ett tag och vill friska upp grundkunskaperna.

FÖRKUNSKAPER
Inga

KURSLÄNGD
Kursen är en heldagskurs och innehåller genomgångar, diskussioner och övningar.

KURSINNEHÅLL

  • Historik och grundläggande värderingar
  • Varför Agile och Lean?
  • De vanligaste ramverken och metoderna
  • Grundfilosofin i en agil organisation
  • Agil planering & estimering
  • Kommunikation & samarbete
  • Visualisering av status och progress
  • Koordinering och uppföljning på rätt nivå
  • Skapa förutsättningar för självorganisation och självbestämmande
  • Bygga tillit och förtroende

ANMÄL DIG TILL KURSEN

Anmälan